VIKTIG! Klubbmøte, tirsdag 10.oktober!

Til Medlemmer i Gjøvik Håndballklubb
og andre med hjerte for Gjøvik-håndballen

INFORMASJON OM STATUS OG VEIEN VIDERE…..

Lillehammer 20. september 2019

Oppland idrettskrets og NHF Region Innlandet (heretter benevnt som «vi/oss») har over lang tid stått til rådighet for Gjøvik Håndballklubb (GHK) – av ulike årsaker og i ulike sammenhenger. Alt fra økonomi, medlemsadministrasjon, forhold mellom administrasjon og ledelse, interne utfordringer i styret mm. Som overordnede organisasjonsledd har vi hele tiden vært opptatt av at de valgte organer selv skal utføre sine oppgaver. Dette er den eneste måten for å kunne bli en selvgående klubb.
Status i skrivende stund – er at klubben har et styre kun bestående av to personer. Ikke i tråd med verken klubbens egne vedtekter eller minimumskrav i NIFs lov.

Styret er ikke beslutningsdyktig, og kan kun drifte klubben etter fullmakt fra oss og i tråd med de rammebetingelser siste årsmøte ga styret.

I en slik situasjon føler vi oss forpliktet til å iverksette nødvendige tiltak som et forsøk på å få GHK «på banen» igjen organisatorisk slik at de kan være en fullverdig klubb – på egne bein og i tråd med egne vedtekter.

Vårt primære tiltak er å instruere de gjenværende i klubben om at vi skal følge følgende tidsplan:
• Medlemsmøte GHK med informasjon om status og «hva er alternativene» som avholdes
torsdag 10. oktober på Campus kl 18:00
• Ekstraordinært årsmøte torsdag 17. oktober kl 18:00 i Sparebank1 Østlandet sine lokaler,
Trondhjemsvegen 3.

Forhåpentligvis blir da et nytt styre etablert, og tiden kan brukes på å bygge klubb og se framover. Lykkes vi ikke med å få på plass et nytt styre, er det stor sannsynlighet for at klubben kan legges under administrasjon med tanke på nedleggelse. Vi – de overordnede ledd – har verken tid eller ressurser til å drifte GHK videre. Så da blir det eventuelt en styrt avvikling av håndballaktiviteten i GHK.

Vi ønsker ikke en nedleggelse, derfor har vi en bønn til alle med et lite hjerte for GHK:

Møt opp på medlemsmøtet 10. oktober, se positivt på om du får henvendelse fra valgkomiteen eller ta kontakt med valgkomiteen for å melde seg til tjeneste. Nå er tiden for «alle mann til pumpene» – det er ikke noe tid å miste.

Jørn Skjærvik (sign)
Organisasjonskonsulent Oppland idrettskrets
Ivar M Karlstad (sign)
Daglig leder
NHF Region Innlandet