Utsettelse av ekstraordinært årsmøte i Gjøvik håndballklubb.

Ekstra ordinært årsmøtet er utsatt inntil videre.

Ny tid vil komme.

Sted:     Lokalet til Sparebank1 Østlandet, Gjøvik

 

Dagsorden

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Valg av møteleder

4. Valg av protokollfører

5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

6. Valg av nytt styre

 

Velkommen!