Trekning av julekalender

Trekning av vinnernummerne på julekalenderen gjøres hver dag kl. 18.00. Vinnernummerne legges ut fortløpende på våre facebooksider!