Noen ord fra meg som avtroppende styreleder i GHK.

Førstkommende torsdag vil det holdes ekstraordinært årsmøte for Gjøvik Håndballklubb for å få på plass et fulltallig styre i klubben. Vi som sitter i styret har vært litt rådløse i forhold til hvordan vi skal klare å få flere hoder og hender inn i klubbens drift. Vi fikk da et råd om å stille våre plasser til disposisjon i håp om at det da kommer nye krefter inn. En valgkomite har i disse dager jobbet for å få folk til å ta på seg verv i klubben. Jeg har i tillegg gått ut med en pressemelding i håp om å få flere til å engasjere seg i Gjøvik håndballklubb.

Etter grundig overveielse har jeg kommet frem til at jeg trekker meg som styreleder i GHK. Nå ønsker jeg å prioritere litt andre ting igjen, og synes det er fint om nye krefter kan ta over. Selv om jeg nå velger å gi meg, stiller jeg gjerne til disposisjon dersom noen har spørsmål.

Styret og utvalg har jobbet godt med ulike strategier, som gjør at det skal være godt tilrettelagt å drive både bredde- og toppidrett i klubben. Det har vært en tøff jobb å få ei «synkende skute» opp å gå, samtidig som det har vært fantastisk moro. Grunnlaget for både økonomi og struktur er nå lagt for å kunne få til mye positivt fremover og det er dermed lagt et godt grunnlag til videre drift for de som tar over. Klubben kan også starte opp med egen beachhåndball allerede neste sesong, og det er potensiale for gode inntekter og mye gøy.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å sende en spesielt stor takk til alle trenere i klubben, som hver eneste dag og uke stiller opp og gjør en kjempeinnsats for alle barna som trener her. Det har vært veldig hyggelig å bli kjent med så mange positive folk! Det står virkelig respekt av den jobben de alle gjør og jeg håper at alle foreldre setter stor pris på deres innsats.

Jeg vil også rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere, som tålmodig har vært med oss i denne tiden, uten å få særlig tilbake. Tusen takk for at dere har vært der – i tykt og tynt, som det heter.

Gjøvik HK`s venner er en gullmedalje for klubben! Tusen takk for alt dere gjør!

Jeg håper at det nå vil bli mange hoder og hender i klubben, som bidrar til større totalkapasitet.

Med ønske om alt det beste for Gjøvik håndballklubb fremover!

Hilde Håkonsen

Styreleder i GHK