Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Gjøvik Håndballklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte 11. juni kl. 18:00 på Campus Arena Gjøvik.

Sakliste;
• Endre periode for valgt nestleder (Tom) 22.3.18 fra periode 2018-2020 til periode 2018-2019 iht. vedtektene § 15 pkt. 10 a).
• Endre vedtektenes § 15 pkt. 10 a), fra ordlyd «Leder og nestleder» til ordlyd «Leder og nestleder velges for et år.»
• Valg;
o Leder, vedtektenes § 15 pkt. 10 a)
o 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, vedtektenes § 15 pkt. 10 b)
 Valgkomiteens innstilling til 3 styremedlemmer er;
 Anita Jakupovic
 Morten Hatterud
 Hilde Håkonsen
• Mirsad Pestalic er valgt som styremedlem t.o.m. årsmøtet 2019
• Finn Erik Nagell går ut av styret 11.6.
• GHK har valgt nestleder og valgt sportslig leder t.o.m. årsmøtet 2019.

o Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9, vedtektenes § 15 pkt. c)
o Valg av valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem, vedtektenes § 15 pkt. f)