HÅNDBALL FOR BARN FØDT 2013 OG 2014

Håndball for første- og andreklassinger starter opp på onsdager etter høstferien.
 Infomøte 3.9. kl 18
Informasjonsmøte for foreldre til barn i både 2013- og 2014-kullet torsdag 3. september kl 1800. Info om sted kommer, det er avhengig av hvor mange som melder seg på.
MELD DEG PÅ TIL MØTET TIL post@gjovikhk.no SLIK AT VI HAR OVERSIKT OVER ANTALL DELTAKERE
 Lek med ball
Lek med ball er klubbens tilbud til førsteklassinger, og er en introduksjon til håndball med fokus på lek og allsidig trening. Lek med ball vil ha trening onsdager 17 – 18.
Håndballtreninger for andreklassingene vil være onsdager 18 – 19.
 Foreldredrevet
Lagene er foreldredrevet med bistand fra klubben. Derfor starter vi opp med et møte for foreldre som ønsker mer informasjon og/eller som kan tenke seg å bidra som trenere eller i støtteapparat. Husk at du for disse aldersgruppene er mer aktivitetsleder enn håndballtrener, så hvis du vil bidra til barnets fritid, er det ingen krav om at du kan mye håndball.
 Har du spørsmål, send mail til post@gjøvikhk.no