Gjøvik Håndballklubb innstiller all aktivitet tom. 18. Januar

Gjøvik Håndballklubb innstiller all aktivitet tom. Mandag 18. Januar 2021.

På bakgrunn av søndagens pressekonferanse innstiller GHK all aktivitet tom. Mandag 18. Januar 2021. Vi følger nøye med på situasjonen og vil komme med informasjon fortløpende. Alle lag i vår klubb har en egen smittevernansvarlig som får oppdateringer direkte fra ledelsen.

Gjøvik Håndballklubb oppfordrer alle til å huske smittevern og ta vare på hverandre i denne tiden.

«Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.»

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/OQ6lmk/regjeringen-med-nye-tiltak-maa-sette-det-sosiale-livet-vaart-paa-vent