Felles smittevernsregler for Gjøvik HK

– Enkle, men viktige regler, sier Sigmund Hagen om GHKs smittevernveileder.

Gjøvik håndballklubb har utarbeidet en felles smittevernsveileder for alle klubbens lag.

– Dette er enkle, men viktige regler. Når alle følger disse, har vi gjort vårt for å redusere risikoen for smittespredning, sier Sigmund Hagen, leder i Gjøvik Håndballklubb.

Smittevernsveilederen er basert på retningslinjer fra Håndballforbundet og helsemyndighetene, og vil bli distribuert til alle lag.

Smittevernsveileder GHK

Smittevernplakat fra helsemyndighetene