Ekstraordinært årsmøte Gjøvik Håndballklubb

Gjøvik Håndballklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte 11. juni 2018 kl. 18:00 på Campus Arena Gjøvik.
Sakliste med dokumenter legges ut her for å kunne lastes ned innen fristen iht. GHks vedtekter.