Ekstra ordinært årsmøte

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I GJØVIK HÅNDBALLKLUBB

Tid: 17. oktober kl: 18:00

Sted: Sparebank1 Østlandet, Gjøvik

Dagsorden

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Valg av møteleder

4. Valg av protokollfører

5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

6. Valg av nytt styre

Mvh

Styret i GHK