Årsmøte i GHK 4. juni

Gjøvik håndballklubb innkaller til årsmøte 4. juni på Teams. Stemmeberettigede (medlemmer fylt 15 år og eldre) melder seg på ved å sende epost til post@gjovikhk.no.

Siden Teams-møter med mange deltakere er lite egnet for diskusjon, ber styret om at de spørsmål som kan meddeles på forhånd, blir gjort det til post@gjovikhk.no.

I vedleggene i denne saken ligger dokumentene til årsmøtet.

Styrets årsberetning juni 2020

Budsjett Gjøvik HK 2020

Uavhengig_revisors_beretning

Årsrapport Kontrollutvalget Gjøvik HK 2019

Årsregnskap_2019