Årsmøte 2022 Gjøvik HK

Gjøvik HK kaller inn til årsmøte i Campus Arena Gjøvik, torsdag 31. mars klokka 1800.
Alle betalende medlemmer fylt 15 år og eldre har stemmerett.
Har du meninger om hvordan klubben bør driftes, er årsmøtet anledningen for å kunne være med og påvirke dette.
Innkomne forslag sendes post@gjovikhk.no senest 14 dager før årsmøtet.
NB! Regnskap for 2021 vil bli behandler i ekstraordinært årsmøte etter påske, da godkjent regnskap fra revisor ikke blir klart i tide til årsmøtet.