Klubbens styre

Styreleder:
     Steffen Csirmaz, 900 14 677, steffen@hihostels.no

Nestleder:
     Terje Brendbakken

Øvrige styremedlemmer:
     Mirsad Pestalic
     Anne Kari Balke
     Knut Arne Tørud
     Linda Lium-Martinsen

Vara:
     Geir Bjerke

Administrasjon

Administrativ ressurs:
     Mirsad Pestalic