Årsmøte i Gjøvik Håndballklubb

Til medlemmene i Gjøvik Håndballklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Gjøvik Håndballklubb. 

Årsmøtet avholdes onsdag 14. april klokka 18.00 på Campus Arena, Gjøvik.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 31. mars 2021 til post@gjovikhk.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gjøvik Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjøvik Håndballklubb. 

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Gjøvik Håndballklubb kontaktes på tlf. 480 05 477 eller post@gjovikhk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

 

Link til FB-arrangement: https://fb.me/e/1ZE29d49f