Innkalling til årsmøte 20. mai 2021

Vi ønsker velkommen til årsmøte 20. mai 2021 klokken 18.00 på Hovdetun Vandrehjem.

Årsmøte planlagt 14. April 2021 ble utsatt fordi man ønsket å få gjennomført et fysisk årsmøte. Vi har derfor satt ny dato, torsdag 20. mai 2021. Det er viktig at alle som ønsker å delta på årsmøtet melder seg på til post@gjovikhk.no. Dokumentene til årsmøte finner dere her:

Dagsorden

Budsjett 2021

Styrets årsberetning 2020

Uavhengig revisors beretning 2020

Årsregnskap 2020 signert

Minner om tidligere innkalling http://gjovikhk.no/arsmote/innkalling2021/

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18. mai 2021 til post@gjovikhk.no.