Protokoll fra årsmøte i Gjøvik Håndballklubb 2021

Torsdag 20. mai 2021 ble det avholdt årsmøte for Gjøvik Håndballklubb på Hovdetun Vandrehjem. Det var 12 stemmeberettigede, der 10 deltok med fysisk oppmøte og 2 deltok via Teams.

Årsberetning 2020, årsregnskap 2020 og budsjett 2021 ble godkjent. Det ble også vedtatt en videreføring av fjorårets satser på medlemskontigent og treningsavgift. Det var også valg av nytt styre. Det nye styret er som følger:

Steffen Csirmaz, leder

Sigmund Hagen, nestleder

Stig Larsstuen, styremedlem

Mirsad Pestalic, styremedlem

Steinar Mæhlum, styremedlem

Anne Kari Balke, styremedlem

Linda Lium-Martinsen, styremedlem

Mathea Hernes Brateng, varamedlem

Hele protokollen kan leses her: Protokoll – årsmøte 21